yahoodi

ಸುತ್ತಲೂ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟçಗಳೇ ಹಣಿಯಲು ಕಾದಿರುವಾಗ ರಕ್ತದ ಬೆಲೆ ಅರಿತಿರುವಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರೆಯದವರ್ತಮಾನದ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇರುವಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರುವ ರಾಷ್ಟç ಒಂದರ ಕಥನವಿದು 

ದೇಶ ಉಳಿದರೆ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಉಳಿದೀತು ಎಂಬುದರ ಸಾರವನ್ನು ಗ್ರ‍್ರಹಿಸಲು ಈ ಕೃತಿ ನೆರವಾದೀತು. ಎಂದಿನAತೆ ನೇರ ಮಾತುಗಳ ರಾಷ್ಟçವಾದಿ ಲೇಖಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಶೆಟ್ಟರು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Add to Wishlist
Add to Wishlist

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.