ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಡಗಿದ ಸತ್ಯ

250.00

ಪ್ರಕಾಶನ                    ಸಮನ್ವಿತ

ಪ್ರಕಟಣಾ ವರ್ಷ         2020

ಪುಟಗಳು                    320+4

ಲೇಖಕರು                   ಸದ್ಯೋಜಾತ

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Category:

Description

ನೈಜ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಶಾಸನ, ತಾಳೆಗರಿ, ತಾಮ್ರಪತ್ರದಂತಹ ಹಲವು ಆಕರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಬೋಧಪ್ರದ ಲೇಖನಗಳ ಗುಚ್ಛ.

ಪ್ರಕಾಶನ                    ಸಮನ್ವಿತ

ಪ್ರಕಟಣಾ ವರ್ಷ         2020

ಪುಟಗಳು                    320+4

ಲೇಖಕರು                   ಸದ್ಯೋಜಾತ

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.