ಪದಸಂಚಲನ

170.00

ಪ್ರಕಾಶನ                    ಸಮನ್ವಿತ

ಪ್ರಕಟಣಾ ವರ್ಷ         2020

ಪುಟಗಳು                    184+4

ಲೇಖಕರು                   ಡಾ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಸುಂಕಸಾಳ

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Category:

Description

ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ದಿಗಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯತವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಐವತ್ತಾರು ವಿವಿಧ ಅಂಕಣ ಗುಚ್ಛ.

ಪ್ರಕಾಶನ                    ಸಮನ್ವಿತ

ಪ್ರಕಟಣಾ ವರ್ಷ         2020

ಪುಟಗಳು                    184+4

ಲೇಖಕರು                   ಡಾ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಸುಂಕಸಾಳ

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.