• yahoodiyahoodi Quick View
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
  • yahoodiyahoodi Quick View
  • yahoodi
  • ಸುತ್ತಲೂ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟçಗಳೇ ಹಣಿಯಲು ಕಾದಿರುವಾಗ ರಕ್ತದ ಬೆಲೆ ಅರಿತಿರುವ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರೆಯದ, ವರ್ತಮಾನದ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇರುವ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರುವ ರಾಷ್ಟç ಒಂದರ ಕಥನವಿದು  ದೇಶ ಉಳಿದರೆ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಉಳಿದೀತು ಎಂಬುದರ ಸಾರವನ್ನು ಗ್ರ‍್ರಹಿಸಲು ಈ ಕೃತಿ ನೆರವಾದೀತು. ಎಂದಿನAತೆ ನೇರ ಮಾತುಗಳ ರಾಷ್ಟçವಾದಿ ಲೇಖಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಶೆಟ್ಟರು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
  • Read more